Dyrektor generalny policji w indyjskim dystrykcie Dżammu, Dilbagh Singh powiedział w niedzielę, że Pakistan używa drony dla „przemytu pieniędzy i innych zabronionych przedmiotów w celu wsparcia działalności wojskowych w rejonach Dżammu i Kaszmir”. Szef policji podkreślił również w oświadczeniu, że jeśli jakakolwiek osoba spróbuje naruszyć prawo, od razu zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej.