Celem powstania instytutu jest gromadzenie informacji o wszelkich zdarzeniach, wypadkach, incydentach, atakach z udziałem komercyjnych dronów na jednej platformie.

Następnie poprzez agregowanie i podział ich ze względu na:

  • charakter zdarzenia,
  • miejsce,
  • częstotliwość występowania,
  • czas,
  • rodzaj,
  • model drona,

przeprowadzane będą cykliczne analizy, z których generowane zostaną konkretne konkluzje i rekomendacje.

Finalne dane zastosowanie znajdą w opracowywaniu i tworzeniu wszelkich zabezpieczeń dla regionów, miejsc, terenów, infrastruktury, instytucji czy budynków.