Jeśli posiadasz sprawdzoną i potwierdzoną informację dotyczącą zdarzenia/wypadku/incydentu/ataku z udziałem drona, wyślij wraz ze źródłem na adres:

report@antidrone24.com