Kolejny incydent z udziałem bezzałogowca miał miejsce w niedzielę w nocy.  Dron został wykryty na terenie więzienia Fatehpur w sektorze Amritsar. Po wykryciu intruza były uruchomione syreny i alarmy. O pojawieniu się drona władze więzienia natychmiast powiadomiły organy ścigania. Tymczasem trwają operacje poszukiwawcze na terenie więzienia.