W ubiegłym tygodniu smorgońska straż graniczna zatrzymała obywatela Białorusi. Działania poszukiwawcze w rejonie oszmiańskim doprowadziły do zatrzymania samochodu kierowanego przez mężczyznę, obywatela Białorusi. Podczas oględzin samochodu był znależiony dron z pilotem, radiostacją i innymi rzeczami. Białoruskie przepisy nie przewidują możliwości używania i (lub) posiadania bezzałogowców w strefie przygranicznej, a także pozostawiania go poza terenem osiedli położonych w strefie przygranicznej bez wcześniejszego powiadomienia funkcjonariuszy straży granicznej.