Według nowych regulacji prawnych dotyczących użytkowania dronów, które będą obowiązywać w Wielkiej Brytanii w 2020 r., operatorzy bezzałogowców będą mieli więcej możliwości korzystania ze swoich urządzeń.

Biorąc pod uwagę pojawienie się nowych przepisów, władze brytyjskie będą zwracały większą uwagę na model drona i miejsca, nad którymi on lata. Zamiast uzyskania pozwolenia na korzystanie z drona w celach komercyjnych, operatorzy będą musieli uzyskać zwykłe pozwolenie na korzystanie z urządzenia. Ponadto nowe przepisy obejmą trzy nowe kategorie operacji: otwarte, specjalne i certyfikowane, które różnią się między sobą poziomem ryzyka wynikającym ze sterowania dronem.