Po ataku dronów na lotnisku Gatwick rząd Wielkiej Brytanii postanowił wdrożyć nowe środki zaradcze w celu przeciwdziałania dronom. Ich celem jest zapewnienie przedsiębiorstwom, osobom fizycznym i służbom ratowniczym w Wielkiej Brytanii otrzymywania korzyści społecznych i ekonomicznych z korzystania z takich urządzeń, a jednocześnie rozwiązywania problemów wynikających z nielegalnego użytkowania bezzałogowych statków powietrznych.

Do nowych środków należy wdrożenie skutecznych systemów wykrywania i neutralizacji dronów, które umożliwią władzom szybkie i skuteczne reagowanie na sytuacje takie jak ta, która miała miejsce na lotnisku Gatwick.

Rząd brytyjski chce też przyjąć międzynarodowe standardy projektowania dla producentów dronów. Wdrożenie takich środków będzie wymagało powołania branżowej grupy roboczej do podjęcia współpracy z rządem.

Minister bezpieczeństwa Brandon Lewis podkreślił, że „brytyjska dziedzina dronowa szybko się rozwija, a rząd zrobi wszystko, co w jego mocy, by wzmocnić pozytywny wizerunek Wielkiej Brytanii jako światowego lidera w branży.