Urząd ds. Ochrony Środowiska Kolumbii Brytyjskiej (Kanada) prowadzi dochodzenie po tym, jak grupa młodych ludzi latała dronem w pobliżu kilku gniazd bielików amerykańskich w piątek. Ptaki były szokowane pojawieniem się podejrzanego bezzałogowca. Operatorzy naruszyli ustawę o ochronie środowiska Kolumbii Brytyjskiej, która zabrania korzystanie z dronów w pobliżu gniazd ptaków. Jednocześnie takie naruszenie może skutkować grzywną w wysokości do 100 000 USD i karą pozbawienia wolności do roku.