Operator UAV otrzymał ostrzeżenie od policji Północnej Walii o nieuprawnionym korzystaniu z drona podczas wykonywania rozbiórki posterunku policji. Funkcjonariusze organów ścigania podkreślili, że bezzałogowiec „stanowił poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, policji i ekipy rozbiórczej.

W celu uniknięcia powtórzenia takich incydentów w przyszłości, policja opublikowała w Internecie specjalny list, w którym dała do zrozumienia, że ​​w przypadku powtórnego nielegalnego użycia drona operator urządzenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.