Już od 1 lipca 2020 r. W Estonii zacznie działać specjalny rejestr dronów, który będzie zawierał informacje o urządzeniach oraz ich właścicielach.

Według oświadczeń przedstawicieli estońskiej służby kontroli ruchu lotniczego, drony stają się coraz bardziej popularne, i razem z tym pojawia się potrzeba stworzenia systemu kontroli ruchu tych urządzeń.

Według Marii Tamm, kierownika projektu w estońskiej placówce państwowej, drony będą transportować towary pomiędzy Estonią a Finlandią, a także dostarczać ich do domów.

Obecnie Ministerstwo Gospodarki i Komunikacji wraz z estońską państwową służbą kontroli ruchu lotniczego i Departamentem Lotnictwa zajmują się oracowaniem regulacji prawnych dotyczących użytkowania dronów.