W czwartek Federalna Administracja Lotnictwa USA przedstawiła nowe regulacje prawne dotyczące dronów, zgodnie z którymi drony powinny być wyposażone w odpowiednią technologię z dostępem do Internetu, co umożliwi służbom specjalnym ich szybkie wykrycie w przypadku ich obecności w amerykańskiej przestrzeni powietrznej. Nowe przepisy prawne nie będą dotyczyły małych dronów.

Zgodnie z oświadczeniem głównego doradcy F.A.A. Reggi Govana, amerykańskie służby specjalne nadal nie są w stanie przeprowadzić szybkie wykrycie dronów. Dlatego nową inicjatywę ustawodawczą należy uznać idąca w dobrym kierunku.

Założyciel firmy DroneU, Paul Aitken, przedstawił odmienny punkt widzenia. Uważa, że nowa ustawa o dronach wpłynie negatywnie na ludzi, ponieważ w niektórych miejscowościach nie ma połączenia internetowego. Z tego powodu operatorzy dronów będą musieli powstrzymać się od korzystania ze swoich urządzeń. Obawia się również, że operatorzy dronów będą musieli ujawnić informacje na temat ich lokalizacji.