Największe przedsiębiorstwo, które dostarcza usługi telekomunikacyjne na terenie Arabii Saudyjskiej, Saudi Telecom, rozpoczęło współpracę z australijską marką DroneShield w celu zabezpieczenia najważniejszych sektorów przed zagrożeniami płynącymi ze strony dronów.

Zaawansowany system przeciwdziałania latającym bezzałogowcom składa się z dwóch różnych produktów: DroneSentinel oraz DroneSentry. Ten pierwszy korzysta z wielopłaszczyznowej technologii wykrywającej drony i jest przeznaczony dla klientów, którzy nie mogą używać urządzeń zagłuszających fale radiowe ze względu na wymogi prawne, na przykład tych zamieszkujących Stany Zjednoczone. Drugie rozwiązanie, oparte na technologii zagłuszania sygnałów radiowych, jest przeznaczone do śledzenia i neutralizacji dronów.