Niedługi czas temu miały miejsce kolejne ataki dronowe na bazę lotniczą położoną w indyjskim regionie Dżammu, w trakcie których jeden bezzałogowiec spadł na dach budynku, robiąc w nim dużą dziurę, a drugi po prostu spadł na ziemię. Na szczęście ataki nie wyrządziły znaczących szkód materialnych sprzętu i mieniu Sił Powietrznych. Władze Indii są poważnie zaniepokojone wzrostem liczby ataków dronowych. W związku z tym władze podjęły już wszelkie niezbędne działania, aby zminimalizować skutki takich ataków oraz zakupiły wysoce skuteczne systemy wykrywania i neutralizacji UAV.