Policja wszczęła dochodzenie w sprawie kolejnego przemytu telefonów komórkowych, żyletek i narkotyków za pomocą dronów na teren więzienia Port Philip w Melbourne.

Personel więzienia o zaostrzonym rygorze podkreślił, że opakowanie zabronionych przedmiotów zostało owinięte trawą dla lepszego maskowania.

Władze więzienia są poważnie zaniepokojone wzrostem liczby zagrożeń ze strony dronów, w związku z którymi zostaną podjęte zdecydowane działania w walce z wrogimi bezzałogowcami.