Bezzałogowe statki powietrzne stanowią coraz większy problem dla Królewskiej Kanadyjskiej Marynarki Wojennej, której problemem jest brak odpowiednich środków do ich neutralizacji. Obliczenia wskazują na to, że atak pojedynczego drona może obniżyć siłę bojową wyżej wymienionej marynarki aż o 25 procent. Niestety, dostępne na rynku rozwiązania antydronowe nie spełniają standardów morskich misji przeprowadzanych w terenach zamieszkałych. Różne systemy do wykrywania zagrożeń stosowane w kontekście miejskim nie przynoszą oczekiwanych rezultatów ze względu na to, że identyfikują problem, kiedy jest już za późno, żeby podjąć odpowiednie działanie i prowadzą do śmierci ofiar cywilnych.

„Twardy” system obrony aktywnej oraz broń ręczna nie nadają się do użycia w obszarach o dużej gęstości zaludnienia, jako że również mogą narazić życie cywilów na szwank. W związku z powyższym powinny zostać podjęte kroki, aby opracować skuteczną technologię do zwalczania dronów, która spełniłaby potrzeby Królewskiej Kanadyjskiej Marynarki Wojennej i wzmocniła jej zdolności wykrywania i obrony przed tego typu urządzeniami.