Komitet Nauki i Technologii Izby Gmin chce lepiej zrozumieć zagrożenia związane z dronami i rozmiar grzywn za nielegalne korzystanie z takich urządzeń, które powinny zostać zaprezentowane w nadchodzącym projekcie ustawy o korzystaniu z dronów.

Komitet wymaga od rządu przedstawienia szczegółowego raportu do roku 2020 r., który powinien obejmować plany integracji dronów we współczesnym społeczeństwie, minimalizację ryzyka i zwiększania potencjału tych urządzeń.

Brytyjskie Stowarzyszenie Pilotów Linii Lotniczych poparło raport i podkreśliło, że branża dronowa powinna wziąć pod uwagę potencjalne zagrożenia, jakie mogą stanowić bezzałogowe statki powietrzne, i podjąć konkretne działania aby zminimalizować takie ryzyko.

Sekretarz Generalny Brytyjskiego Stowarzyszenia Pilotów Linii Lotniczych Brian Strutton powiedział, że jest zadowolony, że Komitet Nauki i Technologii zrozumiał potencjalne zagrożenia związane z użytkowaniem dronów i zalecił konkretne kroki w celu ich wyeliminowania.