Policja w brytyjskim mieście Waltham Cross wzywa operatorów dronów do zapoznania się z przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń. W środę 12 maja podejrzany bezzałogowiec nielegalnie latał nad dzielnicą mieszkalną miasta.

Sierżant policji Chris Fisher podkreślił w oświadczeniu, że biorąc pod uwagę to, że drony stają się coraz bardziej popularne, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących użytkowania urządzeń może skutkować wszczęciem postępowania karnego lub cofnięcia licencji Urzędem Lotnictwa Cywilnego (CAA).