W Japonii będą obowiązywały nowe zasady użytkowania UAV.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o użytkowaniu dronów, którą zamierza uchwalić rząd japoński, korzystanie z bezzałogowców o wadze 100 gramów i więcej będzie regulowane na szczeblu państwowym. W związku z nowymi regulacjami konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na latanie dronem na wysokości ponad 150 metrów. Również korzystanie z UAV w pobliżu lotnisk, w nocy, podczas przeprowadzenia imprez masowych będzie zakazane. Używanie drona do przemytu zabronionych przedmiotów będzie również karalne.