Zgodnie z oficjalnym zawiadomieniem Federalnej Administracji Lotnictwa USA, drony wyposażone w broń i inne niebezpieczne substancje mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

W zawiadomieniu podkreślono, że wyposażenie dronów w miotacz ognia lub inną „niebezpieczną broń” narusza punkt 363 Ustawy o ponownym zezwoleniu Federalnej Administracji Lotnictwa USA z 2018 r. i może skutkować grzywną w wysokości 25 000 USD.

Ale jeśli operator zamierza sterować uzbrojonym dronem – w celu spalania śmieci w pobliżu linii wysokiego napięcia, on może ubiegać się o „specjalne zezwolenie” od Kierownika FAL.