Wicepremier Australii poinformował o oficjalnym audycie wykorzystania dronów do celów komercyjnych i rekreacyjnych.

W oświadczeniu powiedział, że głównym powodem dla takiego audytu na najwyższym szczeblu jest hałas, który wytwarza dron. Podczas przeglądu zostaną zbadane również częstotliwość korzystania z bezzałogowych statków powietrznych i aktualne przepisy bezpieczeństwa nałożone przez Urząd Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego. ”

Michael McCormack, wicepremier, wspomniał również, że w przeglądzie uwzględnione zostaną również przepisy terytorialne i stanowe dotyczące hałasu, który wytwarza dron i jego wpływ na środowisko miejskie.