Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych przedstawił nowy raport dotyczący tego, jak federalne więzienia identyfikują i reagują na zagrożenia związane z nielegalnym korzystaniem z dronów. Ogólny wniosek jest dość prosty: nieautoryzowane użycie bezzałogowców będzie zdeсydowanie rosło, jeśli rząd nie wprowadzi odpowiednich przepisów.
Funkcjonariusze więzienni obawiają się również, że w przyszłości drony będą mogły pomagać w ucieczce więźniów z terenu zakładów karnych.

Obecnie przestępcy używają dronów głównie do przemytu narkotyków, telefonów, strzykawek i innych zabronionych przedmiotów. Ale kto wie, co wydarzy się w przyszłości. Tylko w 2018 roku Federalne Biuro Więziennictwa odnotowało 23 incydenty z udziałem dronów. W 2019 roku odnotowano już 57 incydentów, co daje powody do podjęcia zdecydowanych działań.