Rząd zabronił użytkowania dronów w pobliżu portu Dover, biorąc pod uwagę potencjalne zagrożenia, jakie drony prywatne mogą stanowić dla bezpieczeństwa narodowego.

Zgodnie z nową ustawą, która została wdrożona 1 listopada, bezzałogowe statki powietrzne nie mogą być używane poniżej 1000 stóp nad poziomem morza. Przyjęcie nowych przepisów wiąze się z faktem, że Port Dover należy do obiektów infrastruktury krytycznej i musi być chroniony przed wrogimi bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Tylko Kent Police, Port of Dover Police, Kent Fire and Rescue Service oraz inne służby specjalne mogą korzystać z dronów bez posiadania oficjalnego zezwolenia.