Inicjatywa Federalnej Administracji Lotnictwa USA, mająca na celu zdalną identyfikację dronów, nie znajduje wsparcia ze strony przedstawicieli branży, wśród których są producenci urządzeń i operatorzy dronów.

Uczestnicy branży uważają, że inicjatywa jest zbyt uciążliwa i sugerują, że doprowadzi ona do jeszcze większej niestabilności na dłuższą metę.

Wiceprezes DJI Brendan Schulman podkreślił, że nowa propozycja FAA ma negatywne konsekwencje dla branży, m.in. wzrost kosztów.

Operatorzy UAV i firmy powinny wyrazić swoją opinię na temat nowej inicjatywy FAA do końca lutego.