Nowe regulacje prawne Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego dotyczące użytkowania dronów będą ważnym tematem dyskusji podczas wydarzenia Amsterdam Drone Week, które odbędzie się w dniach 4–6 grudnia. W wydarzeniu wezmą udział placówki rządowe, producenty dronów i grupy obrony bezzałogowych statków powietrznych w celu omówienia możliwych sposobów wdrożenia nowych regulacji prawnych EASA.

Biorąc pod uwagę, że nielegalne korzystanie z dronów stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, producenci takich urządzeń wraz z organami regulacyjnymi omówią takie kwestie, jak U-Space i bezpieczna integracja bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej.