Zmiany w przepisach prawnych dotyczących użytkowania dronów umożliwią obywatelom rosyjskim sterowanie dronami bez posiadania specjalnego zezwolenia. Wcześniej operatorzy musieli uzyskać specjalny certyfikat na legalne użytkowanie UAV.