Rosyjskie siły okupacyjne utrudniają pracę Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, przeszukując ich pojazdy, a także neutralizując jej bezzałogowce. Jednocześnie żołnierze rosyjscy utrudniali monitorowanie dronami linii demarkacyjnej i terenów przyległych.

Bezzałogowce były neutralizowane 59 razy w ciągu tygodnia. 85% zakłócen sygnalu GPS dronów miało miejsce w obwodzie donieckim. Przeprowadzenie ciągłych ataków na drony OBWE nie pozwała śiłom pokojowym normalnie wykonywać swoją pracę.