Spólka Helios Visions przedstawiła przewodnik dotyczący użytkowania dronów. W nim operatorzy dronów mogą uzyskać niezbędne informacje dotyczące bezpiecznego i legalnego korzystania z bezzałogowego statku powietrznego w Chicago.

Ted Parisot, współzałożyciel Helios Visions, podkreślił, że przewodnik idealnie pasuje do łudzi, którzy rozważają zakup drona jako świątecznego prezentu.

Przewodnik porusza ważne kwestie związane z obowiązkową rejestracją bezzałogowych statków powietrznych, uzyskaniem specjalnej licencji Federalnej Administracji Lotnictwa USA na legalne korzystanie z takich urządzeń oraz różne reguły i przepisy prawne, do ktorych operatorzy dronów muszą się dostosowywać.