Spółka „Avion Unmanned” podpisała lukratywny kontrakt ze stanem Connecticut, dzięki któremu firma będzie mogła świadczyć usługi agencjom rządowym.

„Avion Unmanned” specjalizuje się w kwestiach związanych z operacjami lotniczymi, monitorowaniem przestrzeni powietrznej i przeprowadzeniem szkoleń dla różnych agencji rządowych.

Według oświadczenia Chada Donalda, dyrektora generalnego Avion Solutions, nowy kontrakt umożliwi firmie współpracę z agencjami rządowymi w celu  usprawnienia procesu podejmowania decyzji i ochrony życia ludzkiego przed różnymi zagrożeniami wynikającymi z nielegalnego użytkowania dronów.