Zwolennicy modelarskich samolotów ze szkockiej grupy Moray nie są zadowoleni z brytyjskich regulacji prawnych dotyczących użytkowania dronów, które dały więcej władzy organom ścigania w celu przeciwdziałania zagrożeniom ze strony bezzałogowych statków powietrznych. Ponadto, nowe przepisy dotyczyły również modelarskich samolotów.

Próbując rozwiązać problem, przedstawiciele grupy skontaktowali się z lokalnym posłem, który przekazał sprawę do rozpatrzenia władzom brytyjskim. Mimo wszystko, zaniepokojenia szkockich aktywistów zostaną wzięte pod uwagę.