Podczas 27 Targów Przemysłu Obronnego wspaniałe prezentował się system „Ctrl+Sky”. Zaprezentowano unowocześniony radar w technologii oraz zintegrowane głowice neutralizujące na pozycjonerze.