Były wykryte pewne słabości w infrastrukturze angielskiego więzienia „HM Prison Liverpool”, które umożliwiły dostarczanie dużych ilości narkotyków i innych zabronionych przedmiotów za pomocą dronów. Raport organów ścigania opublikowany 18 listopada wykazał, że przestępcy wielokrotnie wykorzystywali bezzałogowce do przemycania zakazanych przedmiotów na teren więzienia. Potrzebne są konkretne działania a zwłaszcza zastosowanie systemów detekcji w infrastrukturze, aby zminimalizować przypadki nielegalnego przemytu za pomocą dronów.