Nowa ustawa amerykańsko-izraelska o nazwie Anti-Killer Drone Act, która została przedstawiona w środę w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, zapewni skuteczną współprace między USA i Izraelem w celu opracowania skutecznej technologii przeciwdronowej.

Głównym celem wyżej wymienionego przepisu prawnego jest realizacja wspólnych projektów mających na celu przeciwdziałanie bezzałogowym statkom powietrznym, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa USA i Izraela.

Iran stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela, a przyjęcie takiego ustawodawstwa jest bardzo ważnym krokiem we wspołpracy pomiędzy państwami.