Federalna Administracja Lotnictwa USA opracowała szczegółowe kryteria zdatności do lotu dla dziesięciu różnych bezzałogowych statków powietrznych. To ważny krok, który pozwoli na wykonywanie bardziej złożonych operacji dronowych, w tym dostawy przesyłek.

Według oświadczenia dyrektora ds. polityki i innowacji w zakresie certyfikacji statków powietrznych, dr Michaela Romanovsky’ego, certyfikacja UAV jest niezbędna, aby zwiększyć zaufanie społeczeństwa i organów ścigania do technologii dronowej i ich bezpiecznej integracji w przestrzeń powietrzną.