Policja w Jubilee Hills (Indie) wszczęła postępowanie karne przeciwko 18-letniemu studentowi, który nielegalnie korzystał z UAV do robienia nagrań domów dyrektora generalnego policji Damodara Gautama Sawanga i głównego sekretarza indyjskiego stanu Telangana Ravi Gupty. Jeden z członków rodziny Guptów wykrył bezzałogowca łatającego nad ich domem i poinformował organy ścigania o pojawieniu się podejrzanego gadżetu. Po określeniu lokalizacji operatora policja skonfiskowała UAV wraz z kamerą i wysłała urządzenie do laboratorium w celu zbadania. Podczas wstępnego śledztwa policja doszła do wniosku, że ​​nieletni operator nie miał złych zamiarów używając drona.