Kenya Civil Aviation Authority złagodził przepisy dotyczące użytkowania dronów. Zgodnie z oświadczeniem jednostki państwowej, właścicielami bezzałogowych statków powietrznych mogą być osoby w wieku powyżej 18 lat. Ponadto operatorzy ubiegający się o licencję muszą mieć firmę zarejestrowaną w Kenii. Użytkownicy UAV będą mogli również ubiegać się o tymczasowe zezwolenie na korzystanie z urządzeń na okres do 1 miesiąca z możliwością przedłużenia tylko raz.