Nieautoryzowany dron utrudniał gaszenie pożaru Cameron Peak Fire, który wybuchł w stanie Kolorado. Obawiając się podejrzanego bezzałogowca strażacy wstrzymali akcję gaśnicze na cały dzień. W odpowiedzi na incydent władze zwróciły uwagę na konieczność zapoznania się operatorów UAV z regulacjami prawnymi dotyczącymi użytkowania dronów. W przypadku gaszenia pożarów korzystanie z drona jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy urządzenie może wesprzeć straż pożarną w wykonywaniu ich pracy. We wszystkich innych przypadkach użycie drona w pobliżu ognia jest niezgodne z prawem.