Tajski Urząd Lotnictwa Cywilnego przyjął nowe regulacje prawne dotyczące użytkowania dronów. Od tego roku operatorzy bezzałogowców będą musieli uzyskać licencję, aby legalnie korzystać ze swoich urządzeń i przejść obowiązkowy kurs szkoleniowy.

Według oświadczenia dyrektora CAAT Chuly Sukmanopa, przyjęcie nowych przepisów prawnych wiąże się z intensywnym rozwojem branży dronowej i częstszym wykorzystaniem takich gadżetów do celów komercyjnych. Biorąc pod uwagę, że drony stają się coraz bardziej popularne, mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i prywatności ludzi, gdy są używane nielegalnie.