Rozporządzenie wydane w poniedziałek przez władze miasta Saskatoon nie uzyskało poparcia ze strony Krajowego Stowarzyszenia Operatorów UAV. Według oświadczenia Kate Klassen, dyrektora Unmanned Systems Canada, nowe rozporządzenie nie precyzuje, czego operatorzy dronów potrzebują, aby legalnie korzystać ze swoich urządzeń w środowisku miejskim.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem operatorzy nielegalnie korzystające z dronów będą muśieli zapłacić grzywnę w wysokości 2000 USD. Korporacje w przypadku lamania przepisów będą płacić grzywnę w wysokości do 5000 USD.

Klassen podkreśliła również, że kwestie dotyczące użytkowania przestrzeni powietrznej i uzyskania odpowiedniego zezwolenia na takie działania nie powinny być rozstrzygane przez władze miasta. Jest to kompetencja rządu federalnego USA.

Stwierdziła również, że każdy, kto otrzymał grzywnę za nielegalne użytkowanie UAV, może zakwestionować rozporządzenie, biorąc pod uwagę, że prawo federalne ma pierwszeństwo przed prawem miejskim.