Władze Oklahomy omówią wdrożenie regulacji prawnych dotyczących użytkowania dronów na szczeblu stanowym w przyszłym miesiącu. Jednocześnie Federalna Administracja Lotnictwa USA stwierdziła, że stany muszą powstrzymać się od wprowadzenia oddzielnej procedury rejestracji bezzałogowców.

Zgodnie z nowymi przepisami, operatorzy, którzy używają dronów do celów komercyjnych, muszą dostarczyć wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji UAV do Oklahoma Aeronautics Commission. Operatorzy niekomercyjni stanowią wyjątek od reguły i rejestracja nie będzie dla nich obowiązkowa.

Senator Micheal Bergstrom podkreślił, że opracowanie ustawodawstwa wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy regulacji prawnych obowiązujących w innych stanach. Uważa, że pomoże to władzom zrobić postępy w opracowywaniu przepisów.