Podejrzana aktywność dronów w pobliżu więzienia Augusta Correctional Center, zlokalizowanego w amerykańskim mieście Craigsville, zmusiła kierownictwo do zamknięcia zakładu karnego. To nie pierwszy incydent z udziałem dronów. Niedawne pojawienie się bezzałogowca na terenie Augusta Correctional Center doprowadziło do zamknięcia więzienia. Pierwszy incydent miał miejsce 11 marca, a drugi 13 marca. Na terenie więzień nie było znaleziono żadnych zabronionych przedmitów.