W Wielkiej Brytanii policja hrabstwa Merseyside aresztowała trzy osoby po wykryciu podejrzanego drona w pobliżu toru wyścigowego Aintree. Operatorom UAV postawiono zarzytu o naruszenie zasad korzystania z bezzałogowych statków powietrznych. Ostatecznie organy ścigania wypuścili łamiących prawo, ale dron został skonfiskowany.

Korzystanie z bezzałogowców w celu uzyskania bardziej aktualnych informacji z torów wyścigowych jest standardową praktyką i zapewnia operatorom UAV niezaprzeczalną przewagę, zgodnie z oświadczeniem policji. Należy podjąć odpowiednie środki, aby zminimalizować wykorzystanie UAV w pobliżu torów.