W maju 2019 r. Takashi Kaga został aresztowany pod zarzutem naruszenia ustawy o lotnictwie cywilnym. Jest oskarżony o prowadzenie drona bez odpowiedniego pozwolenia w parku w pobliżu jego domu. Funkcjonariusze policji zostali poinformowani o niebezpiecznych szybkich ruchach powietrznego statku.

Wiele spraw dotyczących dronów w Japonii spowodowanych jest przez hobbystów, którzy nie wiedzą, które strefy mają ograniczenia podczas uruchamiania swojego bezzałogowców, ale zdarzały się również przypadki przeprowadzane przez osoby ze złymi zamiarami.

Według Narodowej Agencji Policyjnej (NPA) przypadki niedozwolonych lotów wzrosły z 36 incydentów w 2016, do 68 w 2017, a nastepnie wzrosły do ​​82 przypadków w 2018 r. W ramach wysiłków na rzecz zwiększenia środków przeciwko takim przypadkom projekt ustawy o lotnictwie cywilnym jest przedmiotem dyskusji w sejmie narodowym.